งานทอดกฐินพระราชทาน 2016

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรจีวร แด่ นางบุษรา มีแก้ว กรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ นำมาถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาล ณ วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป กิจกรรม - วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมฟังบรรยายธรรมจากทีมธรรมะอารมณ์ดี นำโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ หรือ พระมหาวีรพล วีรญาโณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เวลา ๑๓.๐๐ น. - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีกิจกรรม ดังนี้ ๑. พิธีทอดกฐินพระราชทาน ๒. ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑๕ รูป ๓. พิธีประเพณีลอยกระทง ๔. ร้านค้าขายอาหาร ๕. ฟรีคอนเสิร์ติ จาก คุณเก่ง ธชยะ ประทุมวรรณ ตั้งแต่ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

гис-технологии
ткани для вышивания