บุตรผู้อกตัญญูต่อบุพการี"อย่าคิดว่าคนอ่อนวัยไร้เวรกรรม
ชาติก่อนทำเกี่ยวกรรมใด ใครรู้หรือ
เราจอมเทพฯ ยิ่งฤทธิ์แรงยากรับมือ
ปราบมารดื้อไม่อาจปราบเจ้าหนี้กรรม"
 
                            พระโอวาท จอมเทพวินัยธรเทพเจ้ากวนอู

ที่มา: http://www.96rangjai.com/kod/
гис-технологии
ткани для вышивания